Wat kost een rouwkoets huren

Dat een uitvaart een kostbare aangelegenheid is zal een ieder kunnen beamen. Om aan de wens van een overledene te kunnen voldoen komt men vaak voor onvoorziene kosten te staan. Wat kost het huren van een stijlvolle rouwkoets met paarden nou eigenlijk?

Vroeger kenden wij zogenaamde ‘klassen’ begrafenissen. Voornamelijk eerste, tweede, derde, vierde en vijfde klasse begrafenissen. Om een voorbeeld te geven; Als men rond 1900 koos voor een eerste klasse begrafenis kreeg men het duurste model rouwkoets met een vierspan, een Berline volgkoets, twaalf aparte dragers, een voorloper, meerdere aansprekers en de zogenaamde ‘huilers’, mannen die voor geld professioneel (dus zonder de overledene gekend te hebben) al huilend meeliepen in de rouwstoet.

Dat zag er natuurlijk prachtig uit voor de kijkers langs de kant, al die huilende mensen..(tegenwoordig kijkt men op TV graag naar het verdriet van anderen, dus zoveel is er niet veranderd). Dit alles kostte dan de lieve som van veertig gulden. Een vijfde klasse begrafenis bestond uit; een eenvoudige rouwkoets met één paard, vier dragers en één aanspreker. Dit alles kostte bij elkaar 8 gulden. Dat waren voor die tijden toch aanzienlijke bedragen.

Dit is ook de reden geweest dat er veel begrafenisverenigingen gesticht werden voor de arbeiders om zo samen te kunnen sparen voor de begrafenis van een ieder. Deze verenigingen welke vaak voortkwamen uit eerdere beroepsgilden, waren er vaak per wijk of dorp. Zo kennen we tegenwoordig nog steeds veel van deze zogenaamde begrafenisfondsen. Rond de jaren ‘20/’30 ontstonden in Nederland de eerste begrafeniscoöperaties.

U kunt begrijpen dat de kosten voor een rouwkoets met paarden tegenwoordig anders berekend worden. We hebben te maken met kosten voor vervoer om de rouwkoets en paarden op de gewenste locatie te krijgen. Daarnaast zijn er kosten voor onderhoud van koetsen en paarden.

Om voor u een passende offerte te maken kun u het beste per telefoon of e-mail contact met ons opnemen, 06 55 898 221 of info@koetsen.nl

Zwarte Rouwkoets met Friese paarden
Zwarte Rouwkoets met Friese paarden.